Takk for de magiske opplevelsene

Bary AS har i dag, mandag 25. mai 2020, innlevert oppbudsbegjæring til Nedre Romerike tingrett.

Takk for de magiske opplevelsene.
Det nasjonale forbudet mot ansamlinger av mennesker, og dermed avholdelse av festivaler, konserter og events, gjør at koronakrisen har fått direkte innvirkning på Barys drift. Til tross for en god start på 2020, ble selskapets økonomiske utsikter dramatisk endret som følge av de nasjonale smittevernspåbudene som ble innført.

Vår bransje ble truffet først, og vil mest sannsynlig være en bransje som det vil drøye lengst med å få tilbake til normalen. Det lettes stadig på smitteverntiltak samtidig som statlige støtte- og kompensasjonsordninger endres og forbedres, men for oss ble dette dessverre for lite og for sent.

Dagen vi fryktet aller mest.
Helt siden utbruddet av koronapandemien har vi gjort alt vi har kunnet for å komme oss gjennom krisen. Vi har snudd hver stein, gjort et hvert tenkelig tiltak for å tilpasse oss en ny hverdag, og forsøkt å tenke nytt. Samtlige i bedriften skal ha en stor takk for kjempeinnsatsen de har lagt ned i denne krevende tiden.

Det er de ansatte, både faste og frilansere, som er Bary. Det er derfor ekstra tungt at dere også lider det aller største tapet i denne situasjonen. Vi har en bunnløs respekt for hva dere har utrettet, og vi er heldige som har fått jobbe med dere alle. Dette har ikke bare vært en jobb, det har etter hvert blitt en stor og herlig familie - og for mange av oss, en livsstil.

Vi vil også rette en stor takk til våre trofaste kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Vi håper inderlig at vi ser så mange som mulig av dere i god behold på den andre siden av koronapandemien. Og vi vil på det dypeste beklage eventuelle ulemper dere måtte bære som en følge av at vi nå har begjært oppbud.

En trist, men nødvendig beslutning.
Vi har hele veien holdt tett dialog med BFSP og Virke, samt fagpersoner innen både helse og økonomi, men ingen har så langt kunnet si noe klart om hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, eller hvordan det vil påvirke vår bransje på sikt.

For et selskap som vårt, innebærer kompensasjonsordningene staten har tilbudt at vi får dekket 33 prosent av det vi betegner som uunngåelige kostnader. Det betyr at vi går i minus med i underkant av 1,5 millioner i måneden. Eller rett i overkant av 15 millioner kroner i år. Bransjen er nok ikke tilbake i normal drift i 2021, og tapene vil derfor i praksis fortsette å vokse til neste år.

For oss, i underholdningsbransjen, hvor marginene allerede er som de er, er det en umulig forutsetning. Vi vil aldri – uansett hvor hardt vi jobber i fremtiden – komme i null.

Og Bary ville aldri blitt det selskapet vi en gang hadde, og som flere av oss etter hvert har begynt å se på som en familie. Vi ville aldri klare å bli en lønnsom bedrift igjen, som vi må være for å tiltrekke oss de beste i bransjen. Vi hadde måttet si opp store deler av staben. Vi ville heller ikke hatt mulighet til å ha den utstyrsparken vi trenger, vi ville med andre ord blitt akterutseilt på mennesker, teknologi og utstyr. Vi hadde måttet kompromisse på alt, i hvert ledd, i all overskuelig fremtid.

Sånt blir det ikke magiske opplevelser av. Og siden selskapet nå er insolvent, ser styret ingen annen utvei enn å begjære oppbud.

Hva skjer nå?
Vi har vært Bary siden 2013, men vi har en lang og stolt historie med oppstart, fusjoner og oppkjøp helt tilbake fra 1996. Vi kunne skrevet side opp og side ned om alt vi har fått til sammen, og alt det elleville vi hadde planer om fremover. Men vi velger å avslutte dette kapittelet nå.

Ansatte i Bary er kjent for sin lidenskap, og de aller fleste kan nok tenke seg å fortsette i denne fantastiske bransjen. Når, hvordan og i hvilken form det eventuelt blir vil fremtiden vise.

Inntil videre ønsker vi å sende en siste takk. Den kommer fra bunnen av våre hjerter. Til kolleger, kunder, samarbeidspartnere, artister, og leverandører: det har vært en ære.

Ove, Geir, Sigbjørn, Marius, Stian og Morten.

Kontakt

Tidligere eiere og partnere