En liten, men sterk, bevegelig beam-lampe - der har du tiim salabeam. Den lille rakkeren er rask i bevegelsene og skyter en kraftig og klar lysstråle.

  • 230W beam
  • 2.000 timer levetid
  • 7800K±300K
  • Fargehjul
  • Statisk gobohjul
  • Prisme
  • 17kg


  • Les mer

Leverandører