Sundrax Electronics utvikler og produserer innovativ software og hardware for belysning av gater og bymiljø, arkitektoniske installasjoner og - for det som interesserer oss mest - sceneproduksjon. Kontrollsystemer for belysning har siden starten av 2000-tallet vært Sundrax sitt hovedfokus og de retter ekstra oppmerksomhet til fleksibiliteten når de utvikler sine produkter og systemer. Sundrax holder til i London, England.
sundrax.com Spørsmål?

Løsninger for underholdningsbransjen

Sundrax produserer mange smarte og komplette løsninger for en stadig mer krevende infrastruktur innen belysning for scene, event- og underholdningsbransjen. Innenfor hver kategori kan du finne "en boks" for det meste!Leverandører