Motor- og trusskampanje

Vi i Bary feirer dette med en kjempekampanje på motorer fra Lodestar og truss fra HOF.