Bary er i stadig utvikling og søker en prosjektleder i 100% stilling.