Bary ❤️ Spekter = Sant!


Bary AS og Spekter Lys & Scene AS fusjonerer med virkning fra 1. januar 2019, og befester med det posisjonen som landets største norskeide selskap innen sceneteknisk produksjon.

- Vi gleder oss til å vise Norge hvor mange flinke mennesker med høy ekspertise som nå er samlet under ett og samme tak, sier Morten Bakke fra Bary.

Fusjonen vil gi utfyllende kompetanse og en enorm utstyrspark som alle våre kunder vil nyte godt av, i en tid der kravene til innovative og nye løsninger er økende.

- Vi vil samle de administrative tjenestene, og dra nytte av Barys fremtidsrettede løsninger som følge av denne fusjonen. Dette vil frigjøre kapasitet til å drive med det vi er best på, sier Geir K. Johansen fra Spekter.

Glade gutter under signering av avtalen, 7. januar 2019. Fra venstre: Morten Bakke, Ove Bekkelund, Marius Ryen, Geir K. Johansen, Sigbjørn Ryen og Petter Hatlem (styreleder)

Vi fortsetter under navnet Bary, og vil styrke og opprettholde solide leveranser av teknikk til TV, turné, konserter, festivaler, event og andre arrangementer. Vi vil også fokusere på å supplere utstyr og løsninger til andre produksjonsselskaper som tidligere. Merkenavnet Spekter vil bestå gjennom gode forretningsmodeller som bransjen vil høre mer om i månedene som kommer. Vi skal selvfølgelig også fortsette å være artistens beste venn.

Selskapet vil samles i Barys lager- og kontorlokaler på Heia i Fet kommune. Samlokaliseringen antas å være utført i løpet av andre kvartal 2019. Lokalene vil utvides betraktelig for å gi plass til alle våre medarbeidere og den store utstyrsparken. Dette vil ikke påvirke våre kunder og leverandører, annet enn at de kan glede seg over de fordelene denne fusjonen vil medføre.

Eierne i Bary ønsker at selskapet ikke primært skal fremstå som konkurrenter for andre i bransjen, men som inkluderende venner og kolleger. Er det noen som trenger vår hjelp, vil Barys medarbeidere alltid være tilgjengelige og bidra til å styrke hele bransjens renommé.
Vi gleder oss til å gi våre kunder og samarbeidspartnere magiske opplevelser i tiden fremover! Fusjonen forventes rent selskapsteknisk å bli gjennomført i mars/april 2019.
Hilsen alle oss i den nylig utvidede Baryfamilien!

Foto: Lucky View

Morten Bakke
morten@bary.no

Geir K. Johansen
geir@spekter.net