Kunstprosjekt i Adressaparken

Teknologihovedstaden Trondheims nye uterom blir et levende laboratorium for forskning og innovasjon, testing av nye løsninger, arena for samfunnsdebatt og kunnskapsformidling koblet til kunst og teknologi. Parken skal være en åpen arena for utprøving av nye uttrykk og nye, digitale fortellerformer. Den skal være et sted for lek, utforskning og læring – og for undring, opplevelse og rekreasjon. Her skal alle besøkende kunne bli overrasket og begeistret, både gjennom det de opplever og det de kan være med på. Innhold og aktiviteter er basert på teknologi, medievirksomhet og kunst.

Hippotizer Karst

Ved å bruke "pinning"-funksjonen på Hippotizer kan en hvilken som helst funksjon i mediaserveren kobles sammen med et element i parken - f.eks info fra sensor plassert i parken eller annen tilgjengelig data på nettet.
In an open sandbox solution we are looking for a media server that is versatile and doesn't get in the way of the different workflows the guests want to use. Hippotizer is the perfect solution for the way it handles content management and the various show control protocols it can consume, while it still retains easy accessibility for new users.

Carlos Valente

Carlos Valente ledet utviklingsarbeidet, og forklarer at oppgraderingen var sentrert rundt forbedring av sensordata, brukervennlighet og mediaavspilling. Etablering av en nettverksinfrastruktur for sensorer og mediaavspilling gir kunstnerne muligheten til å koble elementer, for eksempel luftkvalitet og lyd. «Vårt fokus var å utvikle programvareløsninger som kunne være enkle å bruke og å bygge videre på. Samtidig sikrer bruk av standard produkter at prosjektet kan vedlikeholdes og at det kan fortsette å vokse", sier Carlos.

Lenker

Adressaparken
Carlos Valente
Pressemelding
Hippotizer Karst