HOG, hva og hvem?


Bary Academy inviterer til HOG-kurs på Bass Oslo. Vi i Bary går mer og mer over til HOG-plattformen til High End Systems - så om HOG er noe ukjent for deg, eller du har lyst til å lære mer, kan det være smart å kaste seg ut i dette først som sist.

Kurset ledes av vår egen Andreas Ohldieck som vil gå gjennom:
  • Oppsett av flere HOG-bord i nettverk
  • Oppsett av ekstern DP8000
  • Mediaserver og HOG – Hvordan benytte KIND-keys på en smart måte!
  • Nye funksjoner som; Batches, Users og Plots

Påmelding

Påmeldingen er stengt.