Pressemelding 04.06.2020

Den 25. mai ble en tung dag for mange mennesker tilknyttet Bary. Styret valgte å begjære oppbud som følge av konsekvensene fra CoVID-19. Våre ansatte mistet jobbene sine, partnerne fikk sitt livsverk ruinert. Vi har aldri før opplevd så mye engasjement og medmenneskelighet, og er utrolig takknemlig for all støtte vi har fått. Tusen takk!

Dagene etter var en berg og dalbane. Samme dag som oppbudsbegjæringen kom, var representanter fra bobestyrer tilstede på forretningslokalene for å dokumentere verdier i selskapet. Styreleder og administrasjonen har jobbet tett for å opplyse bobestyrer med nødvendig informasjon. Som følge av store kostnader i forbindelse med drift av boet, valgte bobestyrer å legge opp til en rask prosess for salg av boets innhold. Bobestyrer opplevde en enorm pågang med mange interessenter, og det ble i forkant av budfrist den 28. mai kl. 15.00 gjennomført en rekke befaringer fra interessenter i boets lokaler.

For partnerne i Bary, var det en selvfølge å se om det var mulig å legge inn et bud på innholdet i boet. Det var en mulighet for oss til å sikre deler av livsverket, og på samme tid kunne gjenoppbygge noen av arbeidsplassene som hadde gått tapt.

Partnerne i Bary presenterte et bud og løsningsforslag som gikk ut på å:

  • Videreføre deler av driften
  • Løse ut bankforpliktelse
  • Reforhandle avtaler med leasingselskapene
  • Overta jobben med å sikre utstyret som var ute av huset det tidspunktet oppbudsbegjæringen ble innsendt
  • Videreføre enkelte ansettelser
  • Overta husleieforpliktelser

Det var flere budgivere, og på ingen måte en selvfølge at vi skulle få tilslaget. Fredagen gikk med til forhandlinger, da vi var én av to budgivere som bobestyrer vurderte som aktuelle kjøpere. Forhandlingene fortsatt etter pinse og vi fikk til slutt beskjeden om at budet vårt var godkjent. Avtalen ble signert ettermiddagen onsdag den 3. juni med et selskap som vil hete Spectre Assets AS.

Det vil på ingen måte være en enkel vei fremover. Vi vet heller ikke hvordan selskapet kommer til å se ut i fremtiden, det skal vi bruke de neste ukene på å diskutere. Det eneste vi vet er at det vil bli annerledes, men for oss et det likevel en mulighet vi er svært takknemlige for.

Vi vil nå videreføre drift i vårt søsterselskap som heter Spectre Alliance AS, og vi vil kunne bistå trofaste kunder og samarbeidspartnere i tiden som kommer. Partnerne har også et stort mål om å jobbe mot å sysselsette noen av de fantastiske medarbeiderne som jobbet i Bary, og skape en lønnsom bedrift.

Tusen takk for all støtte.

Kontakt

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål utover denne pressemeldingen.